Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
MSK:s Bollek

Vår tanke med bolleken är att barnen ska få en upplevelse av organiserad lek, social- och motorisk utveckling samt bli vän med bollen. Bolleken innehåller lekar både med och utan boll. Vår ambition är att ungefär hälften av tiden ska vara med boll, även om det kan variera något från gång till gång. Både flickor och pojkar är välkomna!


Nya Bolleksgrupper startas upp i början av November 2020 med uppehåll under jullovet (V52, V53, V1) och håller på till och med vecka 9 innan sportlovet 2021.


Anmälan säsongen 2020-2021:

Anmälan öppnar i oktober på vår hemsida!

Grupper:

Max 22 deltagare per grupp. Minsta gruppstorlek är 10 deltagare.
Vid anmälan anges ett förstahandsval och ett andrahandsval vilken dag/skola ni önskar gå på.

Deltagaravgift:
Deltagaravgiften betalas enligt information vid anmälan.

Ledare:
Bollekens ledare är ungdomar främst från den egna föreningen och de flesta befinner sig i början av sin tränarkarriär. De får under bollekens gång stöd och utbildning från föreningen. Prata gärna direkt med ledarna om ni har frågor/synpunkter, men vid större frågor ber vi er att kontakta MSK:s kansli.


Föräldramedverkan:
Föräldrar/vuxna anhöriga är välkomna att sitta med under bolleken de två första tillfällena. Därefter går det bra att lämna/hämta barnen eller sitta i omklädningsrummet om ni vill vara kvar under tiden. Syftet med detta är att vi tror att det blir lättare för barnen att fokusera under bolleken och att ledarnas roll blir tydligare både för barnen och ledarna själva.


Utrustning:
Idrottskläder. OBS! Ej mörk sula på skorna pga att de kan missfärga gymnastikgolvet.


Frågor och funderingar hänvisas till MSK:s kansli, tel 090-139445.


VÄLKOMNA TILL BOLLEKEN!!!