Kallelse till extra årsmöte!
2017-08-07 10:58
Mariehem SK kallar till extra årsmöte för fyllnadsval av styrelseledamot.

Datum: Torsdag 17 augusti
Tid: 18:30
Lokal: Mariehemsvägen 39 H, MSK:s klubblokal

Dagordning

  • Öppnande av extra årsmöte
  • Fastställande av röstlängd
  • Kallelse till extra årsmöte
  • Fastställande av föredragningslista
  • Val av ordförande och sekreterare för det extra årsmötet
  • Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
  • Fyllnadsval styrelseledamot
  • Årsmötets avslutning

Välkomna!

Nyhetsarkiv
Bolleken är igång!2016-11-11 11:15
Fotbollsskolan fylld2016-05-26 13:19
 
Arrangemang
SPONSORER
Stöd MSK
_______________________
_______________________
_______________________